+ 49 (0) 421 6 99 33 70 ramona.bongard@rb-translations.eu

VERTALINGEN

REDACTIE + PROEFLEZINGEN

ALS VERTALER EN PROEFLEZER/REVISOR BIED IK UW EEN BREED SPECTRUM AAN
KWALITATIEF HOOGWAARDIGE VERTALINGEN EN REDACTIE-/PROEFLEZINGSDIENSTEN

VAKGEBIEDEN:

Markt- + sociologisch onderzoek
Economie + handel
Medicijn + farmacie
Reizen + toerisme
Geesteswetenschappen + sociale wetenschappen

TALEN:

Engels-Duits
Duits-Engels
Frans-Duits
Nederlands-Duits

De kwalificaties voor het vertalen in de talen Engels en Frans verkreeg ik in het kader van mijn opleiding tot staat erkend commerciële Foreign Language Assistant. Verder beschik ik op basis van mijn Nederlands-Duitse afkomst over vergaande kennis van het Nederlands.

In mijn professionele loopbaan binnen internationaal opererende ondernemingen met Engels als bedrijfs-taal kon ik mijn omvangrijke taalkennis verder ontwikkelen: als casemanager in de orderverwerking, als teamleider voor internationale studies in markt- en sociologisch onderzoek, in de evenementenbranche als teamleider en als operations assistant in procesoptimalisatie.

Met mijn studie (Anglistiek/Germanistiek) kon ik mijn taalvaardigheid en mijn culturele competenties m.b.t. mijn primair taal Engels verdiepen. Daarboven uit was ik continue in contact met talen door mijn freelance activiteiten als docente gedurende mijn studi

Mijn taal specifieke en culturele competenties m.b.t. Engels en Frans heb ik o.a. zowel door middel van langdurige en meervoudige reizen in de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk als ook naar de Benelux landen uit kunnen bouwen en verdiepen.

Door meer dan vier jaar ervaring binnen het werkveld van markt- en sociologisch onderzoek en zes jaar binnen het evenementenwezen beschik ik over redactionele ervaring, uitgebreide ervaring binnen het economische werkveld, gefundeerde vaardigheden in office- en procesmanagement en in projectmatig werken.

Het enthousiasme voor de omgang met talen strekt zich door mijn gehele opleiding en beroeps loopbaan, zo dat u er zeker van kunt zijn met mij een vertaler en redactrice gevonden te hebben, die haar vak niet alleen maar verstaat maar het met vreugde en liefde tot het detail uitoefent. Mijn omvangrijke achtergrondkennis in mijn vakgebieden geeft u de zekerheid niet alleen spraak technisch maar ook vaktechnisch hoogwaardige vertalingen en revisies te verkrijgen.

OVER BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS!

De bescherming van uw persoonlijke data is voor mij heel belangrijk en de strikte naleving van de Wet inzake bescherming persoonsgegevens is voor mij vanzelf sprekend. Persoonsgebonden data worden op deze website slechts in technisch noodzakelijke omvang verzameld. In geen enkel geval worden data verkocht of om andere redenen aan derden doorgegeven.

Alle cliëntendata inclusief alle teksten staan wachtwoord beveiligd op mijn opslag- en backup-media. Cliëntendata worden nooit in een cloud opgeslagen, maar in mijn eigen IT-infrastructuur veilig versleuteld. De versleutelingsalgoritmes (256 BIT AES) komen overeen met de aanbevelingen van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) ter versleuteling van langdurig opgeslagen data. Op deze manier zijn uw data zelfs in geval van diefstal van mijn opslagmedia veilig.

Uw gevoelige data kunt u mij in wachtwoord beveiligde zip-bestanden zenden, zo dat ook de weg van uw data naar mij beveiligd is. Als regelmatige deelneemster aan scholingen PCI Security Standards, een wereldwijd geldige, strenge standaard ter technische, wettelijke en organisatorische databeveiliging, ben ik vertrouwd met mogelijke bedreigingen, de herkenning en de bescherming ervan. 

VERTALINGEN

VAK VERTALINGEN ENGELS, FRANS, NEDERLANDS EN DUITS
NAAST HET VERTALEN VAN ALGEMENE TEKSTEN HEB IK MIJ OP DE VOLGENDE VAKGEBIEDEN GESPECIALISEERD:

MARKT- + SOCIOLOGISCH ONDERZOEK

Vertalingen uit het vakgebied van markt- & sociologisch onderzoek, bijvoorbeeld enquêtes, richtlijnen, interviews, notes; bijzondere specificatie: content analysis direct in de doeltaal Engels of Duits.

ECONOMIE + HANDEL

Vertalingen uit de vakgebieden economie en handel, bijvoorbeeld financiën, image- en productbrochures, klanten-/medewerkerskranten, persberichten, productinformaties, gebruiksaanwijzingen en handboeken, catalogi.

MEDISCHE WETENSCHAPPEN + FARMACIE

Vertalingen uit de vakgebieden medische wetenschappen en farmacie, bijvoorbeeld medische vakartikelen, vragenlijsten, algemeen medische teksten, bijvoorbeeld over allergieën, beroerte, diabetes.

REIZEN + TOERISTIEK

Vertalingen uit de vakgebieden reizen en toeristiek, bijvoorbeeld reisgidsen en -brochures.

GEESTES- + SOCIALE WETENSCHAPPEN

Vertalingen uit de vakgebieden geestes- en sociale wetenschappen, bijvoorbeeld essays, seminars- en huiswerk, dissertatie, concept documenten; op dit gebied bied ik eveneens redactie en proeflezing aan.

Ik vertaal uit het Engels, Frans en Nederlands in mijn moedertaal Duits, maar ook, in samenwerking met native Engelstaligen, vanuit het Duitse in het Engels. Voor het contact met vertalers voor andere taal combinaties kan ik eventueel bemiddelen.

REDACTIE

REDACTIE + TEKSTCORRECTIE

Redactie en tekstcorrectie bied ik primair voor Duitse en Engelse teksten in de vakgebieden geesteswetenschappen, sociale en politieke wetenschappen en pedagogiek aan. Voor wat betreft de tekstsoorten ligt het zwaartepunt van mijn werkzaamheden bij wetenschappelijke artikelen en dissertaties.

Graag corrigeer ik ook uw algemene zelfgeschreven teksten of vertalingen op spelling, grammatica en stijl – en eveneens teksten of vertalingen uit de vakgebieden markt- & sociaal onderzoek, economie & handel, medicijn & farmacie, reizen & toeristiek.

REFERENTIES

REFERENTIES

VOOR KLANTEN ZOALS …

 • Krämer Marktforschung GmbH
 • Cido Research GmbH
 • Nebojša Tabački, Dr. Ing.: „Kinetische Bühnen. Sean Kenny und Josef Svoboda – Szenografen als Wiedererfinder des Theaters”, transcript Verlag 2014 (Medewerking aan Proeflezen en Revisie)
 • Prof. Natascha Korff, Universiteit Bremen, Pedagogiek

… BEWERK IK BIJVOORBEELD DE VOLGENDE TEKSTSOORTEN:

 • Marktonderzoeken
 • Richtlijnen en handboeken
 • Handleidingen en gebruiksaanwijzingen
 • Wetenschappelijke werken (overwegend geesteswetenschappen & sociale wetenschappen)
 • Medische teksten van div. soort
 • Infobladeren
 • Brochures
  e.v.m.

ENKELE GESPECIALISEERDE VERTALINGEN VOER IK IN OPDRACHT VAN VERTALINGSBUREAUS UIT, DIE OP HET ALGEMEEN NIET GENOEMD WILLEN WORDEN.

Onder andere werk ik voor bureaus in:

 • Groot-Brittannië
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Nederland

DIT ZEGGEN MIJN CLIËNTEN:

„De samenwerking met Ramona Bongard was voor mij altijd een verrijking. Zij heeft niet alleen tijdig en competent mijn teksten proefgelezen, maar ook zorgvuldig erop gelet, dat ik mijn stijl van schrijven steeds verder uitbouw en verbeter. De kwaliteit van mijn wetenschappelijke teksten heeft door haar belangrijke suggesties enorm geprofiteerd. Ik zal mevrouw Bongard te allen tijde weer de redactie van mijn teksten opdragen.“

Nebojša Tabački, Dr.-Ing.
(Auteur van het boek „Kinetische Bühnen”, transcript Verlag 2014)

 

„De vertalingen van mevrouw Bongard zijn altijd zo perfect en foutloos, dat zij met vertrouwen en zonder verdere controle in onze werkprocessen kunnen implementeerd worden.“

 Helmut Hacker, Back Office Manager, Cido Research GmbH

 

„Mevrouw Bongard vervaardigd voor ons vertalingen van individueel interviews en groepsdiscussies. Ook bij kwalitatief hoogstaande gesprek inhouden en complexe thematiek vindt zij steeds een adequate vertaling, zo dat iedere deelnemer, die erbij was, zijn argumenten moeiteloos herkent – en allen, die niet persoonlijk aanwezig waren, bij het lezen een levendige indruk van de gesprekssituatie verkrijgen.”

 Diana Padial, Unit Manager Recruiting, Krämer Marktforschung GmbH

 

Ramona Bongard heeft voor mij het corrigeren van verschillende wetenschappelijke teksten verzorgd. Naast haar competente en gewetensvolle bewerking van teksten wordt de samenwerking met mevrouw Bongard gekenmerkt door een zeer duidelijke feedback over correcties die gemaakt werden. Net als bij eventuele vragen , bijvoorbeeld over de omzetting van bepaalde voorwaarden bij het citeren in bijzondere gevallen of de gewenste vorm van standaardisatie van bepaalde formaliteiten, bevat dit feedback altijd precies de juiste hoeveelheid aan informatie. Op deze manier kan ik de cruciale stappen begrijpen, zonder mij in detail met deze correcties bezig houden te moeten. Hierbij is de nauwkeurigheid van de bewerkingen voor mij altijd weer indrukwekkend. De prestaties van mevrouw Bongard verlichten mijn taken enorm en ik kan altijd zeker van zijn dat er bij teksten die zij bewerkt heeft geen klachten van uitgevers bestaan.“

Prof. Natascha Korff, Universiteit Bremen

PRIJZEN

PRIJZEN

VERTALINGEN

ENGELS:

Minimale tarief per opdracht*  10,00 €  Tarief per woord*  0,07 € to 0,11 €

FRANS:

Minimale tarief per opdracht*  10,00 €

Tarief per woord*  0,09 € to 0,13 €

NEDERLANDS:

Minimale tarief per opdracht*  10,00 € Tarief per woord*  0,09 € to 0,13 €

*excl. BTW. 19 %

De afrekening volgd in de regel gebaseerd op de uitgangstekst. De hier aangegeven prijzen zijn nettoprijzen excl. BTW. Alle prijzen zijn als richtwaardes te verstaan. Principieël kan een bindende offerte pas na kennis van alle relevante factoren zoals tekstsoort, omvang, moeilijkheidsgraad enz. volgen.

LECTORAAT

Minimale tarief per opdracht* 10,00 €
Uurtarief* 37,00 €
Tarief per pagina*
t/m 9 normpaginas** 37,00 €
t/m 9 normpaginas** + 3,00 €/ pagina
25 t/m 49 normpaginas** + 2,75 € / pagina
50 t/m 99 normpaginas** + 2,50 € / pagina
100 t/m 150 normpaginas** + 2,25 € / pagina

*excl. BTW. 19 %
**Een normpagina omvat maximaal 30 regels à 55 tekens.

De hier aangegeven prijzen zijn nettoprijzen excl. BTW en hebben betrekking op de redactie van een wetenschappelijke arbeid. Alle prijzen zijn als richtwaardes te verstaan. Principieël kan een bindende offerte pas na kennis van alle relevante factoren zo als tekstsoort, omvang, moeilijkheidsgraad enz. volgen

CONTACT

8 + 11 =

GEGEVENSBESCHERMING

Dienstverlener overeenkomstig § 13 Telemediengesetz (TMG, de Duitse telemedia wet) en verantwoordelijke instantie overeenkomstig § 3, lid 7 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, de Duitse federale wet op de gegevensbescherming):

Ramona Bongard
Neustadtscontrescarpe 120
D – 28199 Bremen
Fon + 49 (0) 421 6 99 33 70
ramona.bongard@rb-translations.eu

 

Informatie inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging

Dank u voor uw interesse in mijn website. Uw privacy is zeer belangrijk voor mij en ik behandel de bescherming van uw persoonlijke gegevens dan ook uitermate zorgvuldig. Mijn website https://www.rb-translations.eu dient om het toegang tot mijn informatie en diensten voor u eenvoudig te maken. Ik behoud mij het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen in de verstrekte informatie aan te brengen. Bij het maken van mijn pagina’s besteed ik veel aandacht aan de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid, begrijpelijkheid en beschikbaarheid van de verstrekte informatie. Dit privacy beleid informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen mijn website.

Gelieve de volgende informatie in acht te nemen wanneer u mijn website gebruikt:

 

Algemene informatie over de verwerking van gegevens

Wettelijke grondslag voor de verwerking

 

Voor zover ik de toestemming van de betrokkene verkrijg voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, dient artikel 6, lid 1, sub b van de AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dient artikel 6, lid 1, sub c van de AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van mij of van een derde te waarborgen en indien de belangen, de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1, sub f van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Verwijdering en bewaartermijn van gegevens

Persoonsgegevens worden overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de AVG verwijderd of afgeschermd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is en het verwijderen niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten. Indien de gegevens niet worden verwijderd omdat zij nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. De gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften in Duitsland worden gegevens bewaard gedurende 6 jaar overeenkomstig § 257, lid 1 van het Handelsgesetzbuch (HGB), d.w.z. het Duitse wetboek van koophandel (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige bewijsstukken enz.) en gedurende 10 jaar overeenkomstig § 147, lid 1 van de Abgabenordnung (AO), d.w.z. het Duitse belasting wetboek (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhoudkundige bewijsstukken, handels- en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor de belastingheffing enz.).

Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer

Ik verwerk gegevens in het kader van administratieve taken, alsmede de organisatie van mijn bedrijf, de financiële boekhouding en de nakoming van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. De verwerkte gegevens zijn voornamelijk degene die ik verwerk in het kader van mijn contractuele diensten. De verwerkingsgrondslagen zijn artikel 6, lid 1, sub c en f van de AVG. De verwerking betreft klanten, belanghebbende partijen, zakenpartners en bezoekers van de website. Het doel en het belang van de verwerking liggen in de administratie, de financiële boekhouding, de kantoororganisatie en de archivering van gegevens. Dit zijn dus taken die dienen om mijn bedrijfsactiviteiten in stand te houden, mijn taken uit te voeren en mijn diensten te verlenen. Het verwijderen van gegevens in het kader van contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de bovengenoemde informatie over verwerkingsactiviteiten. Ik geef gegevens door aan de belastingautoriteiten, aan adviseurs – zoals belastingadviseurs of accountants – en aan andere kostenkantoren en betalingsdienstaanbieders.

 

Gegevensverzameling op de website

Informatief gebruik (serverlogbestanden)

Tijdens het gebruik van mijn website voor louter informatieve doeleinden, d.w.z. wanneer u zich niet aanmeldt om de website te gebruiken, zich niet registreert of op andere wijze informatie aan mij verstrekt, verzamel ik in het algemeen geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser doorgeeft om u in staat te stellen de website te bezoeken. De informatie die automatisch in de serverlogbestanden worden geregistreerd, zijn de volgende:

Gebruikt IP-adres
Datum en tijd op het moment van het verzoek
Tijdzoneverschil (GMT)
Inhoud van het verzoek
Toegangsstatus/HTTP-statuscode
Hoeveelheid overgedragen gegevens
Website waar het verzoek vandaan komt
Gebruikte browser
Gebruikt besturingssysteem
Taal en versie van de browsersoftware

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De opslag in logbestanden is technisch noodzakelijk om deze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG). De beheerder van de website behoudt zich het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

Gebruik van cookies

Verder worden er cookies op uw computer opgeslagen wanneer u mijn website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die aan de door u gebruikte browser worden toegewezen en op de harddrive van uw computer worden opgeslagen. Zij verstrekken de partij die de cookie instelt bepaalde informatie. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Wanneer de gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een kenmerkende tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website uniek kan worden geïdentificeerd. Cookies dienen om de website gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies op mijn website is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Ten behoeve van de werking van mijn website maak ik gebruik van sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de desbetreffende sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar de website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u de browser sluit.

U kunt ook voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Indien u het opslaan van cookies voorkomt, kan het zijn dat u deze website niet volledig kunt gebruiken.

Contact / Contactformulier

Bei der Kontaktaufnahme mit mir (z. B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder über soziale Medien) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO verarbeitet.

Alle Daten, die Sie mir im Rahmen der Kontaktaufnahme über das Kontaktformular zur Verfügung stellen, werde ich nur für die Beantwortung Ihrer Anfrage und die damit verbundene technische Administration verwenden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte findet nicht statt. Ich lösche die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind.

 

Plug-ins en tools

Gebruik van Google Fonts

Op deze internetpagina’s worden externe lettertypen – Google Fonts – gebruikt. Google Fonts is een dienst van Google Inc. De integratie van deze web fonts gebeurt door een serveroproep, meestal een server van Google in de VS. Hiermee wordt aan de server doorgegeven welke van mijn internetpagina’s u hebt bezocht. Tevens wordt het IP-adres van de browser van het eindtoestel waarmee de bezoeker deze internetpagina’s oproept, door Google opgeslagen. Meer informatie vindt u in het privacy beleid van Google, dat u hier kunt raadplegen:

www.google.com/fonts#AboutPlace: about
www.google.com/policies/privacy/

Google reCAPTCHA

Ik maak gebruik van Google reCAPTCHA op mijn website. De dienstverlener is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op mijn website worden ingevoerd (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma worden gedaan. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse wordt automatisch gestart zodra de websitebezoeker de website betreedt. Ten behoeve van de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijvoorbeeld IP-adres, verblijfsduur of muisbewegingen van de websitebezoeker op de website). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De website-beheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn web aanbiedingen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en spam. Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacy beleid van Google, zie de volgende links:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

Samenwerking met verwerkers en derde partijen

Indien ik in het kader van mijn verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (opdrachtverwerkers of derde partijen) meedeel of toegang verleen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijvoorbeeld indien een doorgifte van gegevens aan derde partijen, zoals betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract conform artikel 6, lid, sub b van de AVG), op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van mijn rechtmatige belangen (bijvoorbeeld bij gebruik van agenten, web hosts enz.). Indien ik derden opdracht geef voor de verwerking van gegevens op basis van een contract voor opdrachtverwerking, gebeurt dit op grondslag van artikel 28 van de AVG.

Overdrachten naar derde landen

Als ik gegevens verwerk in een derde land ((d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van diensten van derden of het verstrekken of overdragen van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen om mijn (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van mijn rechtmatige belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemming verwerk ik gegevens in een derde land of laat ik gegevens in een derde land verwerken uitsluitend indien aan de bijzondere voorwaarden van artikel 44 e.v. wordt voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking plaatsvindt op basis van specifieke garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de EU (bijvoorbeeld voor de VS middels het Privacy Shield) of in overeenstemming met officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (d.w.z. standaardcontractbepalingen).

 

Hosting

De hostingdiensten die ik gebruik, dienen om de volgende diensten te verlenen: Infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die ik gebruik voor de uitvoering van dit online-aanbod.

Daarbij verwerk ik/verwerkt mijn hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online-aanbod op basis van mijn rechtmatige belangen ten behoeve van een efficiënte en veilige verstrekking van dit online-aanbod overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f van de AVG juncto art. 28 van de AVG (sluiten van een overeenkomst voor opdrachtverwerking).

 

Gewijzigde bepalingen inzake gegevensbescherming

Dit privacy beleid kan op onregelmatige tijdstippen worden aangepast om te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in mijn diensten te implementeren. Het nieuwe privacy beleid zal dan automatisch van toepassing zijn tijdens uw volgende bezoek.

 

Recht op informatie en bezwaar

U hebt de volgende rechten ten aanzien van mij met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

Recht op informatie
Recht op correctie of verwijdering
Recht op beperking van de verwerking
Recht op bezwaar
Recht op data transfer

Indien u toestemming heeft verleend voor het gebruik van gegevens, kunt u deze te allen tijde herroepen. Uw vertrouwen is van groot belang voor mij. Gelieve alle verzoeken om informatie, verzoeken om inlichtingen of bezwaren tegen gegevensverwerking per e-mail te richten aan ramona.bongard@rb-translations.eu

OVER DEZE SITE

Ramona Bongard
Übersetzungen + Lektorat

Neustadtscontrescarpe 120
D – 28199 Bremen
Fon + 49 (0) 421 6 99 33 70
ramona.bongard@rb-translations.eu

 

USt.-ID: DE 292 588 610

Ver­mö­gens­scha­dens­haft­pflicht­ver­si­che­rungbei AIG Europe Limited
Karlstraße 68-72
74076 Heilbronn
Geltungsbereich: geografisches Europa

Foto credits:
Sabine Fröhlich
Istockphoto.com
Pixabay.com

LINKS
www.proz.com
www.traduguide.com
www.aquarius.net
www.translatorscafe.com

 

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. / By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. / Bij verder gebruik van de site gaat u akkoord met het gebruik van cookies. / En continuant à utiliser ce site, vous consentez à l'utilisation des cookies. Weitere Informationen / Further information / Meer informatie / Plus d'informations

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um ein optimales Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwenden oder auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich damit einverstanden.

Schließen