+ 49 (0) 421 6 99 33 70 ramona.bongard@rb-translations.eu

VERTALINGEN

REDACTIE + PROEFLEZINGEN

ALS VERTALER EN PROEFLEZER/REVISOR BIED IK UW EEN BREED SPECTRUM AAN
KWALITATIEF HOOGWAARDIGE VERTALINGEN EN REDACTIE-/PROEFLEZINGSDIENSTEN

VAKGEBIEDEN:

Markt- + sociologisch onderzoek
Economie + handel
Medicijn + farmacie
Reizen + toerisme
Geesteswetenschappen + sociale wetenschappen

TALEN:

Engels-Duits
Duits-Engels
Frans-Duits
Nederlands-Duits

De kwalificaties voor het vertalen in de talen Engels en Frans verkreeg ik in het kader van mijn opleiding tot staat erkend commerciële Foreign Language Assistant. Verder beschik ik op basis van mijn Nederlands-Duitse afkomst over vergaande kennis van het Nederlands.

In mijn professionele loopbaan binnen internationaal opererende ondernemingen met Engels als bedrijfs-taal kon ik mijn omvangrijke taalkennis verder ontwikkelen: als casemanager in de orderverwerking, als teamleider voor internationale studies in markt- en sociologisch onderzoek, in de evenementenbranche als teamleider en als operations assistant in procesoptimalisatie.

Met mijn studie (Anglistiek/Germanistiek) kon ik mijn taalvaardigheid en mijn culturele competenties m.b.t. mijn primair taal Engels verdiepen. Daarboven uit was ik continue in contact met talen door mijn freelance activiteiten als docente gedurende mijn studi

Mijn taal specifieke en culturele competenties m.b.t. Engels en Frans heb ik o.a. zowel door middel van langdurige en meervoudige reizen in de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk als ook naar de Benelux landen uit kunnen bouwen en verdiepen.

Door meer dan vier jaar ervaring binnen het werkveld van markt- en sociologisch onderzoek en zes jaar binnen het evenementenwezen beschik ik over redactionele ervaring, uitgebreide ervaring binnen het economische werkveld, gefundeerde vaardigheden in office- en procesmanagement en in projectmatig werken.

Het enthousiasme voor de omgang met talen strekt zich door mijn gehele opleiding en beroeps loopbaan, zo dat u er zeker van kunt zijn met mij een vertaler en redactrice gevonden te hebben, die haar vak niet alleen maar verstaat maar het met vreugde en liefde tot het detail uitoefent. Mijn omvangrijke achtergrondkennis in mijn vakgebieden geeft u de zekerheid niet alleen spraak technisch maar ook vaktechnisch hoogwaardige vertalingen en revisies te verkrijgen.

OVER BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS!

De bescherming van uw persoonlijke data is voor mij heel belangrijk en de strikte naleving van de Wet inzake bescherming persoonsgegevens is voor mij vanzelf sprekend. Persoonsgebonden data worden op deze website slechts in technisch noodzakelijke omvang verzameld. In geen enkel geval worden data verkocht of om andere redenen aan derden doorgegeven.

Alle cliëntendata inclusief alle teksten staan wachtwoord beveiligd op mijn opslag- en backup-media. Cliëntendata worden nooit in een cloud opgeslagen, maar in mijn eigen IT-infrastructuur veilig versleuteld. De versleutelingsalgoritmes (256 BIT AES) komen overeen met de aanbevelingen van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) ter versleuteling van langdurig opgeslagen data. Op deze manier zijn uw data zelfs in geval van diefstal van mijn opslagmedia veilig.

Uw gevoelige data kunt u mij in wachtwoord beveiligde zip-bestanden zenden, zo dat ook de weg van uw data naar mij beveiligd is. Als regelmatige deelneemster aan scholingen PCI Security Standards, een wereldwijd geldige, strenge standaard ter technische, wettelijke en organisatorische databeveiliging, ben ik vertrouwd met mogelijke bedreigingen, de herkenning en de bescherming ervan. 

VERTALINGEN

VAK VERTALINGEN ENGELS, FRANS, NEDERLANDS EN DUITS
NAAST HET VERTALEN VAN ALGEMENE TEKSTEN HEB IK MIJ OP DE VOLGENDE VAKGEBIEDEN GESPECIALISEERD:

MARKT- + SOCIOLOGISCH ONDERZOEK

Vertalingen uit het vakgebied van markt- & sociologisch onderzoek, bijvoorbeeld enquêtes, richtlijnen, interviews, notes; bijzondere specificatie: content analysis direct in de doeltaal Engels of Duits.

ECONOMIE + HANDEL

Vertalingen uit de vakgebieden economie en handel, bijvoorbeeld financiën, image- en productbrochures, klanten-/medewerkerskranten, persberichten, productinformaties, gebruiksaanwijzingen en handboeken, catalogi.

MEDISCHE WETENSCHAPPEN + FARMACIE

Vertalingen uit de vakgebieden medische wetenschappen en farmacie, bijvoorbeeld medische vakartikelen, vragenlijsten, algemeen medische teksten, bijvoorbeeld over allergieën, beroerte, diabetes.

REIZEN + TOERISTIEK

Vertalingen uit de vakgebieden reizen en toeristiek, bijvoorbeeld reisgidsen en -brochures.

GEESTES- + SOCIALE WETENSCHAPPEN

Vertalingen uit de vakgebieden geestes- en sociale wetenschappen, bijvoorbeeld essays, seminars- en huiswerk, dissertatie, concept documenten; op dit gebied bied ik eveneens redactie en proeflezing aan.

Ik vertaal uit het Engels, Frans en Nederlands in mijn moedertaal Duits, maar ook, in samenwerking met native Engelstaligen, vanuit het Duitse in het Engels. Voor het contact met vertalers voor andere taal combinaties kan ik eventueel bemiddelen.

REDACTIE

REDACTIE + TEKSTCORRECTIE

Redactie en tekstcorrectie bied ik primair voor Duitse en Engelse teksten in de vakgebieden geesteswetenschappen, sociale en politieke wetenschappen en pedagogiek aan. Voor wat betreft de tekstsoorten ligt het zwaartepunt van mijn werkzaamheden bij wetenschappelijke artikelen en dissertaties.

Graag corrigeer ik ook uw algemene zelfgeschreven teksten of vertalingen op spelling, grammatica en stijl – en eveneens teksten of vertalingen uit de vakgebieden markt- & sociaal onderzoek, economie & handel, medicijn & farmacie, reizen & toeristiek.

REFERENTIES

REFERENTIES

VOOR KLANTEN ZOALS …

 • Krämer Marktforschung GmbH
 • Cido Research GmbH
 • Nebojša Tabački, Dr. Ing.: „Kinetische Bühnen. Sean Kenny und Josef Svoboda – Szenografen als Wiedererfinder des Theaters”, transcript Verlag 2014 (Medewerking aan Proeflezen en Revisie)
 • Prof. Natascha Korff, Universiteit Bremen, Pedagogiek

… BEWERK IK BIJVOORBEELD DE VOLGENDE TEKSTSOORTEN:

 • Marktonderzoeken
 • Richtlijnen en handboeken
 • Handleidingen en gebruiksaanwijzingen
 • Wetenschappelijke werken (overwegend geesteswetenschappen & sociale wetenschappen)
 • Medische teksten van div. soort
 • Infobladeren
 • Brochures
  e.v.m.

ENKELE GESPECIALISEERDE VERTALINGEN VOER IK IN OPDRACHT VAN VERTALINGSBUREAUS UIT, DIE OP HET ALGEMEEN NIET GENOEMD WILLEN WORDEN.

Onder andere werk ik voor bureaus in:

 • Groot-Brittannië
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Nederland

DIT ZEGGEN MIJN CLIËNTEN:

„De samenwerking met Ramona Bongard was voor mij altijd een verrijking. Zij heeft niet alleen tijdig en competent mijn teksten proefgelezen, maar ook zorgvuldig erop gelet, dat ik mijn stijl van schrijven steeds verder uitbouw en verbeter. De kwaliteit van mijn wetenschappelijke teksten heeft door haar belangrijke suggesties enorm geprofiteerd. Ik zal mevrouw Bongard te allen tijde weer de redactie van mijn teksten opdragen.“

Nebojša Tabački, Dr.-Ing.
(Auteur van het boek „Kinetische Bühnen”, transcript Verlag 2014)

 

„De vertalingen van mevrouw Bongard zijn altijd zo perfect en foutloos, dat zij met vertrouwen en zonder verdere controle in onze werkprocessen kunnen implementeerd worden.“

 Helmut Hacker, Back Office Manager, Cido Research GmbH

 

„Mevrouw Bongard vervaardigd voor ons vertalingen van individueel interviews en groepsdiscussies. Ook bij kwalitatief hoogstaande gesprek inhouden en complexe thematiek vindt zij steeds een adequate vertaling, zo dat iedere deelnemer, die erbij was, zijn argumenten moeiteloos herkent – en allen, die niet persoonlijk aanwezig waren, bij het lezen een levendige indruk van de gesprekssituatie verkrijgen.”

 Diana Padial, Unit Manager Recruiting, Krämer Marktforschung GmbH

 

Ramona Bongard heeft voor mij het corrigeren van verschillende wetenschappelijke teksten verzorgd. Naast haar competente en gewetensvolle bewerking van teksten wordt de samenwerking met mevrouw Bongard gekenmerkt door een zeer duidelijke feedback over correcties die gemaakt werden. Net als bij eventuele vragen , bijvoorbeeld over de omzetting van bepaalde voorwaarden bij het citeren in bijzondere gevallen of de gewenste vorm van standaardisatie van bepaalde formaliteiten, bevat dit feedback altijd precies de juiste hoeveelheid aan informatie. Op deze manier kan ik de cruciale stappen begrijpen, zonder mij in detail met deze correcties bezig houden te moeten. Hierbij is de nauwkeurigheid van de bewerkingen voor mij altijd weer indrukwekkend. De prestaties van mevrouw Bongard verlichten mijn taken enorm en ik kan altijd zeker van zijn dat er bij teksten die zij bewerkt heeft geen klachten van uitgevers bestaan.“

Prof. Natascha Korff, Universiteit Bremen

PRIJZEN

PRIJZEN

VERTALINGEN

ENGELS:

Minimale tarief per opdracht*  10,00 €  Tarief per woord*  0,07 € to 0,11 €

FRANS:

Minimale tarief per opdracht*  10,00 €

Tarief per woord*  0,09 € to 0,13 €

NEDERLANDS:

Minimale tarief per opdracht*  10,00 € Tarief per woord*  0,09 € to 0,13 €

*excl. BTW. 19 %

De afrekening volgd in de regel gebaseerd op de uitgangstekst. De hier aangegeven prijzen zijn nettoprijzen excl. BTW. Alle prijzen zijn als richtwaardes te verstaan. Principieël kan een bindende offerte pas na kennis van alle relevante factoren zoals tekstsoort, omvang, moeilijkheidsgraad enz. volgen.

LECTORAAT

Minimale tarief per opdracht* 10,00 €
Uurtarief* 37,00 €
Tarief per pagina*
t/m 9 normpaginas** 37,00 €
t/m 9 normpaginas** + 3,00 €/ pagina
25 t/m 49 normpaginas** + 2,75 € / pagina
50 t/m 99 normpaginas** + 2,50 € / pagina
100 t/m 150 normpaginas** + 2,25 € / pagina

*excl. BTW. 19 %
**Een normpagina omvat maximaal 30 regels à 55 tekens.

De hier aangegeven prijzen zijn nettoprijzen excl. BTW en hebben betrekking op de redactie van een wetenschappelijke arbeid. Alle prijzen zijn als richtwaardes te verstaan. Principieël kan een bindende offerte pas na kennis van alle relevante factoren zo als tekstsoort, omvang, moeilijkheidsgraad enz. volgen

CONTACT

3 + 7 =

Ramona Bongard
Übersetzungen + Lektorat

Neustadtscontrescarpe 120
D – 28199 Bremen
Fon + 49 (0) 421 6 99 33 70
ramona.bongard@rb-translations.eu